Om oss

Hva gjør vi på Ranso?

Vi i Ranso produserer varer og leverer tjenester både til private og bedriftskunder.

Teamet vårt består både av fast ansatte og kolleger som er hos oss gjennom VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeidsplass) fra NAV både i Randaberg og fra Sola kommune.

En kollega som får VTA-plass hos oss, er en person som er uføretrygdet fra et normalt arbeidsliv, men som likevel har mye å bidra med ved hjelp av tilrettelegging og god oppfølging av våre arbeidsledere. Ranso har flere avdelinger, blant annet uteavdeling, lysavdeling og lagerdrift. Vi sørger for at våre kollegaer har arbeidsoppgaver som passer hver enkelt, og som også gir muligheter for individuell utvikling i arbeidslivet.

Hos oss på Ranso skal alle ha meningsfulle arbeidsoppgaver og oppleve mestring gjennom godt arbeidsmiljø og humor på jobb.

Er du uføretrygdet og ønsker en VTA-plass, kan du ta kontakt med ditt NAV-kontor. Her kan din saksbehandler hjelpe deg å utforme en søknad om VTA-plass hos oss!

Ranso – Ekte hverdagsmagi!

Vi sier at vi skaper ekte hverdagsmagi!

For det er akkurat det vi gjør. Hverdagsmagi handler om de store og små øyeblikkene i hverdagen med spontan glede og stolthet. Det handler om hvordan vi spiller hverandre gode i et team og hjelper hverandre til å mestre nye utfordringer. Det handler om hvordan vi støtter hverandre og gleder oss over egne og andres prestasjoner. Hverdagsmagi er samspill, mestring, gode kolleger, trivsel, latter og en god porsjon humor i hverdagen.

Hverdagsmagi er den varme følelsen du kjenner i hjerterota di. Den følelsen som får deg til å stråle selv på en regntung dag.

Ranso skaper ekte hverdagsmagi, og vi deler gjerne denne magien med alle rundt oss!

Hvordan driftes vi?

Ranso AS er et aksjeselskap med to eiere – Randaberg kommune og Sola kommune, som eier 50% hver. Ranso er ikke skattepliktig, som betyr at eiere heller ikke kan ta ut utbytte av bedriften. Det er NAV som søker inn kolleger til Ranso, og dermed finansierer vår drift. Et eventuelt overskudd skal brukes etter avtale med NAV.

Vi har et styre som består av 6 medlemmer. Gjeldene styre skal sitte til 2024, mens Svein Sørnes skal sitte til 2026. 

Styret:
Nina Horpestad (Sola) – Styreleder
Thor Magne Larsen (Randaberg) – Nestleder
Svein Rangvald Tjora (Sola) – Styremedlem
Turid Nygård (Randaberg) – Styremedlem
Svein Sørnes – Næringslivsrepresentant
Bjørn Sande – Ansattes representant

Våre verdier

Høsten 2022 hadde vi en kreativ prosess som skal hjelpe oss å styrke vår posisjon og merkevare.

I prosessen så vi blant annet på logo, profil og verdier. Vi ønsker å bruke våre verdier som et aktivt styringsverktøy for vår bedrift. Vi innså at vi måtte oppdatere våre verdier for å stemme bedre overens med den bedriften vi er i dag – og som samtidig utfordrer oss til å kontinuerlig utvikle oss.

 

Våre verdier er: Vågal – Skaperglad – Raus – Lagspiller

 

Dette er verdier som passer godt for vår bedrift, men som også passer like godt på våre kolleger i bedriften.

1989

I 1989 ble vår bedrift stiftet

Den gang som Ranso Lettindustri.

Bakgrunnen for stiftelsen var et felles prosjekt mellom Randaberg og Sola kommune, hvor et behov for en tilrettelagt arbeidsplass var resultatet. Det ble klart at kommune skulle eie 50% hver av bedriften – noe som også gjenspeiles i navnet vårt Ranso – en forkortelse av Randaberg og Sola. Vi fikk også to lokasjoner. I Vistnesveien 5 i Randaberg hadde vi en treavdeling med snekkerprodukter, mens i Skvadronveien i Sola hadde vi en montasje- og pakkeavdeling.

1989

1998

I 1998 endret vi navn til Ranso Treindustri, og styrker vår posisjon innen treindustrien. Samtidig etablerer vi lysdrypperiet i lokalene på Sola og starter produksjon av stearinlys.

1998

2004 / 2005

I 2004/2005 bygger vi et nytt bygg på 2600 m2 og flytter inn i Randabergveien.

Vi følger utviklingen og ser at navnet vårt ikke helt passer overens med den bedriften vi utvikler oss til å bli. Derfor bytter vi nok en gang navn, denne gang til Ranso AS.

2004 / 2005

2013

I 2013 flytter vi inn i nytt bygg på hele 3.200m2 i Moseidveien på Forus i Sola.

2013

2022

Høsten 2022, vi starter en kreativ prosess som skal hjelpe oss å styrke vår posisjon og merkevare.

2022