Flyttehjelp

Fra vår avdeling på Randaberg kan utføre enkle flytteoppdrag for bedrifter i Randaberg, Sola og nabokommunene. 

Vi har ansatte som stiller med skapbil. Derfor kan vi utføre flyttingen raskt og effektivt fra et lokale til et annet. 

Vi minner om at all inventar må være pakket i esker/klargjort for flytting.  

For ytterligere informasjon og pris, ta kontakt med oss på epost: ranso@ranso.no