Uteavdeling

Uteavdelingen vår består av ansatte som trives aller best ute.

Vi kan tilby hjelp til blant annet:

Hos oss har vi høyt fokus på sikkerhet, og jobbene vi utfører skal utføres med fosiktighet. Vi sørger derfor for at vi har riktig verne- og synlighetsutstyr når vi er på jobb.

Vi holder naturen ren!